วันอังคารที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2557

Main

Mind Mapping/เนื้อหาครู


ภูมิหลังของปัญหา

ปรากฏการณ์ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ  เช่น พายุ คลื่นยักษ์ สึนามิ  น้ำขึ้น น้ำลง  แผ่นดินไหว  ซึ่งส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์ พืช และสัตว์  สาเหตุของการเกิดปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น มนุษย์อาจเป็นสาเหตุส่วนหนึ่งในการเกิดปรากฎการณ์ทางธรรมชาติเหล่านั้น  การทำลายทรัพยากร  การใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติให้หมดไป เราไม่สามารถทราบได้ว่าปรากฏการณ์ต่าง ๆ จะเกิดเมื่อไหร่  การหาวิธีตั้งรับกับผลกระทบที่เกิดขึ้น ซึ่งอาจช่วยลด ความเสี่ยงต่อชีวิตและความเสียหายต่อทรัพย์สินได้ เพราะการเกิดปรากฏการณ์มีผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการดำเนินชีวิตของสิ่งมีชีวิตบนโลก
        

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น